Disclaimer

Eenveiliggevoel.nu werkt met de grootste zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Eenveiliggevoel.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eenveiliggevoel.nu.