Camera vergroot veiligheidsgevoel

27-11-2015

Een meerderheid van medewerkers in onder andere de kinderopvangsector ervaart meer veiligheid door cameratoezicht. Zolang het doel van de camera's meer veiligheid is, vinden medewerkers het geen probleem. Maar als de camera's enkel worden ingezet om medewerkers op de vingers te kijken, ervaart 44 procent dit als minder positief. Het onderzoek werd gehouden door Platform A, het vakbondstijdschrift van Abvakabo FNV onder al hun leden in de publiekssector.

Cameragebruik kinderopvang

Ruim een kwart van de respondenten (26 procent) heeft camera's op de eigen werkplek. Meestal om het gevoel van veiligheid te vergroten, soms ook naar aanleiding van een incident zoals diefstal. 74 procent staat achter cameragebruik op straat, 76 procent vindt cameragebruik in openbare ruimtes zoals gemeenten ook een goede manier om de veiligheid te vergroten.

Niet zaligmakend

De respondenten in de kinderopvang zijn het erover eens dat camera's in de kinderopvang niet als zaligmakend gezien moeten worden. 'Als een personeelslid willens en wetens iets kwaads wil, dan kan hij uit beeld van de camera blijven of de lens blokkeren' aldus één van de deelnemers. Het goed screenen van personeel wordt ook gezien als een belangrijke manier om agressie en andere misstanden tegen te gaan.

Bron: Kinderopvangtotaal