Cameratoezicht en de AVG

30-04-2018

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. De wet heeft ook gevolgen voor bedrijven met camerabeveiliging. Op een paar punten vraagt dit om aanscherping bij jou op de zaak. 

Privacytoets en melden

De werkgever moet een privacytoets uitvoeren voordat camera’s worden geplaatst. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belangEr moet een rechtvaardig belang zijn voor het cameratoezicht, bijvoorbeeld diefstal tegengaan. Ook moet het doel niet op een andere manier te bereiken zijn die minder ingrijpend is voor de privacy. Het cameratoezicht mag ook niet op zichzelf staan, het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

De werkgever moet de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken (als deze er is) en het cameratoezicht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Communiceren richting klanten en medewerkers
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van klanten en medewerkers zo klein mogelijk is. Zo mogen er geen camera’s op het toilet hangen. Ook mogen er geen geluidsopnamen gemaakt worden. Beelden mogen niet gebruikt worden om werknemers aan te spreken of te beoordelen op hun functioneren.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers en bezoekers weten dat er camera’s hangen. Bijvoorbeeld door bordjes of stickers op te hangen. Ook kun je hierover een stukje tekst opnemen in het personeelsreglement. 

In de schriftelijke informatie voor werknemers moet staan: contactgegevens van personen die over de data beschikken, de wijze van het proces, met wie de data gedeeld wordt, of er sprake is van data uitwisseling buiten de EU, hoe lang de beelden bewaard blijven, welke rechten personen hebben en hoe een klacht hieromtrent wordt vastgelegd. 

Bewaren camerabeelden 

De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Lees meer over de AVG