Cameratoezicht: mag dat eigenlijk wel?

27-11-2015

De afgelopen jaren is het toezicht in de kinderopvang verscherpt. Ook de introductie van het vierogenprincipe heeft ervoor gezorgd dat kinderopvangondernemers vaker camera's in en rondom de locaties plaatsen. Mag dit? En hoe zit het dan met de privacy? Joost van der Molen legt uit.

Cameratoezicht kan een hoop vragen beantwoorden, maar tegelijkertijd kan het zorgen voor onzekerheid bij pedagogisch medewerkers. Als een camerasysteem wordt ingezet om mensen structureel in de gaten te houden en als de beelden opgeslagen worden, dan wordt dit gezien als een indringende inbreuk op de privacy. Werknemers en kinderen filmen op de werkplek mag dus ook niet zomaar. En als je het bordje 'cameratoezicht' ophangt, dan is dat nog niet voldoende. Dat mag wel als je filmt in een openbare ruimte.

Lange opnames melden

Wil je toch filmen op de groep, dan moet het doel van de cameraregistratie duidelijk omschreven zijn. Camerasystemen waarmee langer dan een dag opgenomen beelden worden bewaard, ziet het College bescherming persoonsgegevens als een persoonsregistratiesysteem en/of als een persoonsvolgsysteem. Je bent dan verplicht om het camerasysteem aan te melden bij de Registratiekamer. Deze aanmelding is gratis.

Vierogenprincipe

Bij cameratoezicht op het werk moet de OndernemingsRaad (OR) officieel toestemming geven. De Wet bescherming persoonsgegevens beschermt in deze situatie de werknemer. Toch geeft het ministerie van Sociale Zaken cameratoezicht als één van de oplossingen voor het vierogenprincipe. Van der Molen vindt dit geen goed advies: 'Het mag wel, maar de inzet van incidenteel cameratoezicht is een laatste redmiddel. Immers, het oog van een camera is geen volwaardige vervanger van menselijke ogen. In feite worden hier twee volwassenen mee bedoeld. Wat mij betreft is permanenten of structurele inschakeling van cameratoezicht omwille van het vierogenprincipe dus niet toegestaan.'

Beelden van kinderen

Het filmen van kinderen op de groep, moet altijd in nauw overleg met de ouders en de oudercommissie. 'Je moet duidelijk kenbaar maken dat er cameratoezicht is, waarom en wie verantwoordelijk is voor het bekijken en beoordelen van de beelden', zegt Van der Molen. Wat ook gebeurt, is het streamen van specifieke camerabeelden naar de ouders van een kind. Van der Molen zegt dat dit juridisch inderdaad mag, maar waarschuwt wel dat deze stream zeer goed beveiligd moet zijn om te voorkomen dat niet geautoriseerde gebruikers bij de beelden kunnen. 'Een wachtwoord alleen is niet voldoende.'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een meerderheid van medewerkers in onder andere de kinderopvangsector ervaart meer veiligheid door cameratoezicht. Zolang het doel van de camera's meer veiligheid is, vinden medewerkers het geen probleem. Dit bleek in 2012 uit een onderzoek.Lees meer...

Bron: Kinderopvangtotaal