Verwerkersovereenkomst met onze (camera) klanten

29-11-2019

Een Veilig Gevoel sluit met haar klanten die camerabeveiliging hebben een verwerkersovereenkomst af. Sinds de nieuwe AVG privacywetgeving van 2018 is dit noodzakelijk. Wat is een verwerkersovereenkomst en waarom is dit nodig?
Wanneer komt een verwerkersovereenkomst om de hoek kijken?

Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens, in dit geval camerabeelden, als een bedrijf voor de verwerking een derde partij inschakelt. Een Veilig Gevoel is de derde partij (de Verwerker) voor onze klanten. 

Wat staat er in zo’n verwerkersovereenkomst?

* Onderwerp en duur van de verwerking
* Aard en het doel van de verwerking
* Soort persoonsgegevens (camerabeelden) 
* Rechten en verplichtingen van de verschillende partijen
* Categorieën van verwerking van de betrokkenen (vb kinderen op de camerabeelden? > aantonen dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om het beeldmateriaal te beschermen). 

Meer details 

Wat biedt Een Veilig Gevoel aan?
We maken het je graag gemakkelijk. Naar onze klanten met camerabeveiliging sturen wij een mail, zodat zij de verwerkersovereenkomst makkelijk digitaal kunnen ondertekenen. Zij vullen enkele bijlagen in over hun bedrijfsmatige situatie mbt de camerabeveiliging. Wij hebben een AVG functionaris aangesteld als hier inhoudelijke vragen over zijn.