Privacyverklaring een veilig gevoel bv

Privacyverklaring Een Veilig Gevoel
Een Veilig Gevoel B.V. (hierna: “Een Veilig Gevoel”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerkt
persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten
met Een Veilig Gevoel, Kerkstraat nr. 77, 3341 LD Hendrik Ido Ambacht.

Abonnement camera’s
Klanten van Een Veilig Gevoel kunnen een abonnement afsluiten voor camerabeveiliging met
beeldopslag in de cloud. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• camerabeelden;
• klantenteller;
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• geslacht;
• geboortedatum;
• btw-nummer;
• e-mailadres;
• software;
• (mobiel) telefoonnummer.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Een Veilig Gevoel omdat deze door u op eigen
initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website of door het aanmaken
van een ticket op de website, versturen van een e-mail of een (telefoon)gesprek, in het kader
van de dienstverlening zijn verkregen (de camerabeveiliging), door derde partijen aan ons
kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen (bijvoorbeeld websites, het Kadaster, het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden.

De doeleinden voor de camerabewaking en de klantenteller worden door de klant bepaald. Wij
hebben hierop geen invloed.

Wij verzamelen uw gegevens om:
• de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, te onderhouden en na te komen;
• met u te kunnen communiceren;
• een goede zakelijke relatie met u te onderhouden;
• om te kunnen factureren en het innen van deze facturen;
• voor het doen van commerciële aanbiedingen, verzenden van nieuwsbrieven, events en
promotieacties die voor u interessant kunnen zijn en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening, verstrekken van relatiegeschenken;
• om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
• uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en
middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van een
overeenkomst met de klanten van Een Veilig Gevoel.

Een Veilig Gevoel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van
ontvangers:
• Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Een Veilig
Gevoel diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen
toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden
aan contractuele verplichtingen;
• Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder
consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische
ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
• Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw
verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
• Overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe
(wettelijk) verplicht of gerechtigd zijn.

Onze klanten bepalen zelf hoe lang de camerabeelden worden opgeslagen. Over het algemeen
worden de camerabeelden 7 dagen bewaard, tenzij de klant de camerabeelden langer wil
bewaren of er sprake is van een calamiteit. Een Veilig Gevoel heeft geen invloed op de
bewaartermijn van deze camerabeelden.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden bewaard tot 7 jaar na beëindiging van de
gesloten overeenkomst en (financieel-) administratieve gegevens tot 7 jaar na vastlegging van
de gegevens.

Abonnement op veiligheid (alarmsystemen, toegangscontrole, deurintercom, AED,
Mistgenator)

Als beveiligingsspecialist voorzien wij ook in de vraag naar verschillende beveiligingsdiensten,
zoals alarmsystemen, mistgeneratoren, toegangscontrole en AED, via een ‘Abonnement op
Veiligheid’. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• btw-nummer;
• geslacht;
• geboortedatum;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Een Veilig Gevoel omdat deze door u op eigen
initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website, versturen van een email of een (telefoon)gesprek, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen (de
camerabeveiliging), door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen
(bijvoorbeeld websites, het Kadaster, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel)
bekend zijn geworden.

Wij verzamelen uw gegevens om:
• de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, te onderhouden en na te komen;
• met u te kunnen communiceren;
• een goede zakelijke relatie met u te onderhouden;
• om te kunnen factureren en het innen van deze facturen;
• voor het doen van commerciële aanbiedingen, verzenden van nieuwsbrieven, events en
promotieacties die voor u interessant kunnen zijn en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening, verstrekken van relatiegeschenken;
• om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
• uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en
middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van een
overeenkomst met de klanten van Een Veilig Gevoel.

Een Veilig Gevoel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van
ontvangers
• Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Een Veilig
Gevoel diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen
toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden
aan contractuele verplichtingen;
• Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder
consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische
ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
• Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw
verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
• Overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe
(wettelijk) verplicht of gerechtigd zijn.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden bewaard tot 7 jaar na beëindiging van de
gesloten overeenkomst en (financieel-) administratieve gegevens tot 7 jaar na vastlegging van
de gegevens.

Contactformulier
Verder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het contactformulier op
deze website of per mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met
ons opneemt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mailadres,
telefoonnummer), het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten
persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te
beantwoorden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag uw vragen beantwoorden. We bewaren deze
gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van
een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig
is voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst hebben
gesloten).

Aanvraagformulier Offerte
Ook worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het formulier op deze
website of per mail een offerte aanvraagt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals
naam, geslacht, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer), waarvoor een offerte wordt
aangevraagd, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten
persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u een offerte
te kunnen sturen. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag een offerte aan u willen sturen. We bewaren
deze gegevens totdat wij een reactie op de offerte hebben ontvangen, tenzij wij op grond van
een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is
voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat u de offerte heeft geaccepteerd en
wij een overeenkomst hebben gesloten).

Nieuwsbrief

Wij gebruiken contactgegevens (naam en e-mailadres) van onze klanten voor het versturen van
servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en
uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden
of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is
opgenomen of door een mail te sturen naar info@eenveiliggevoel.nu. Wij gebruiken uw
contactgegevens tot maximaal vijf jaar na het sluiten van het dossier dat wij voor u hebben
behandeld. Wij gebruiken contactgegevens (naam en e-mailadres) van andere relaties dan
onze cliënten voor het versturen van nieuwsbrieven alleen als u daar vooraf toestemming voor
heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te
gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail te sturen aan
info@eenveiliggevoel.nu.

Sollicitaties
Als u per e-mail solliciteert en/of reageert op specifieke vacatures verwerken wij uw gegevens.
Gegevens die u zelf aan ons verstrekt in een motivatiebrief, CV en/of andere documenten zoals
contactgegevens, foto, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,
opleidingsgegevens, werkervaring, nevenactiviteiten, vaardigheden en hobby's verwerken wij in
het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant voor een functie die
vacant is of kan komen bij Een Veilig Gevoel. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw
sollicitatie of aanmelding te behandelen en daarover met u te communiceren. Tevens worden
deze gegevens bewaard voor de afhandeling van de eventueel door de sollicitant gemaakte
onkosten, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging, de uitvoering of toepassing van wet- of
regelgeving.
Wij wijzen u erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen uit het door u verstrekte of
geüploade CV. Denk dan vooral aan uw BSN, gegevens over uw afkomst, gezondheid of
gegevens over uw strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door
u op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Een Veilig Gevoel zorgt er
voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor
de uitvoering van hun werkzaamheden.
De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het
gerechtvaardigde belang van Een Veilig Gevoel. Dat belang bestaat er in dit geval uit om
geschikt nieuw personeel te werven voor Een Veilig Gevoel.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die
belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Een Veilig
Gevoel of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Een Veilig Gevoel zal geen gegevens
verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.
Een Veilig Gevoel bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en
selectieprocedure. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft dan worden de gegevens
van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Deze toestemming kunt u te allen
tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar:
sander.zuijdam@eenveiliggevoel.nu. Indien de sollicitant geen toestemming geeft, zullen de
gegevens van de afgewezen sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure
worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens
bewaard in het personeelsdossier van de sollicitant.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van
uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen. Zo maken wij gebruik van een https-website. Dit is te herkennen aan een slotje en
https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier
versleuteld worden verstuurd. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met
derden die onze website hosten.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang
tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en
dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de
volgende beveiligingsmaatregelen:
• logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van
wachtwoorden;
• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder camerabeveiliging in ons
kantoorpand;
• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
• doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.
Wij maken ook gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de persoonsgegevens die wij hebben. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen
om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij
dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij
bevoegd zijn om niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te
verstrekken;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van persoonsgegevens;
• als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook
het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw
toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis
van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in
het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is
voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Een Veilig Gevoel;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn
die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Dit houdt kort gezegd in
dat Een Veilig Gevoel de verwerking van uw gegevens tijdelijk 'bevriest'.
• ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden
overgedragen.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Een Veilig Gevoel aan uw verzoek als
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke
bewaartermijnen. Ook kan een verzoek worden afgewezen indien de gegevens nodig zijn voor
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Wij kunnen ook weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk
vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware
technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard
gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën
van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u
sturen aan onderstaande contactgegevens. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte
stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door
dit te melden bij navolgend adres:
Een Veilig Gevoel B.V.
T.a.v. de Administratie
Kerkstraat 77
3341LD Hendrik Ido Ambacht
088 5554866

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@eenveiliggevoel.nu

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de
juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Een
Veilig Gevoel neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen
persoonsgegevens.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Functionaris Gegevensbescherming
Een Veilig Gevoel heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming. U kunt de
Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom
privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan Een Veilig Gevoel
onafhankelijk advies.

Haar contactgegevens zijn:
Mr. F. (Fenna) I. van Dorsser
Kerkstraat 77
3341 LD Hendrik-Ido-Ambacht
avgfunctionaris@eenveiliggevoel.nu

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgege....

Wijziging privacyverklaring
Een Veilig Gevoel heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De aangepaste privacyverklaring wordt
op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons of onze functionaris
gegevensbescherming opnemen.